//
    HOME

Перчемлия 2017 Рожен 2019 Варна 2020 Перчемлия 2017 Перчемлия 2017 Перчемлия 2018 Перчемлия 2021 Рожен 2015 Рожен 2018 Рожен 2019 св. Мина 2021.jpg св. Мина 2021

    Телескопът е уред за наблюдаване и изучаване на астрономически обекти като при това събира и фокусира излъченото от тях електромагнитно лъчение и с това увеличава ъгловия им размер и тяхната яркост. Разпределението на електромагнитното лъчение по енергийни диапазони образува електромагнитен спектър.  За всеки от диапазоните се използва определени тип телескопи. Съществуват наземни и космически телескопи.
Основни типове оптични телескопи са: рефрактори, рефлектори и катадиоптрични.

     - Рефлекторният телескоп използва едно или комбинация от параболични огледала за получаване на увеличен образ. Извесни са още като телескопи тип Нютон.

    - Рефракторният телескоп използва лещи. Тази от страна на обекта се нарича обектив, а тази към набюдателя или чувствителния измервателен прибор - окуляр.

     - Катодиоптичният телескоп използва комбинация от обледала и леши, целяща повишаване на качеството на образа.

 

    .