//
    HOME

AstroMSK :   АСТРОНОМИЧЕСКИ КАМЕРИ

    В съвременната астрофотография се използват специализирани камери, използващи CCD или CMOS сензор. Монохромните камери, с набор от филтри RGB или SHO, се използват от учени и напреднали любители, а цветните - от широката астрономическа общност. Бюджетен вариант е  използването на модифициран DSLR фотоапарат.

    Астро камерите се групират в две групи. Основните камери се използват за обекти от дълбокия космос (deep space) или за обекти от Слънчевата система (planetary), а гид-камерите (водещи камери) са за водене или гидиране на астро сетъпа.  Основните камери за deep space главно са с охлаждане (активно или пасивно), а за планетарните   и гидиращите не е необходимо такова.

 

    .