//

Слънчева система

  HOME

   Венера е втората по отдалеченост планета от Слънцето, трета по яркост на небосклона и шеста по големина от всички останали планети. Тя е планета от земен тип с диаметър от 12100 км. Обикаля около Слънцето по орбита с радиус 108 млн. км. Орбитата й е най-близка до окръжност, за разлика от орбитите на останалите планети. Венера има обратно околоосно въртене - от изток на запад, и се върти много бавно около своята ос – един пълно завъртане трае 243 земни денонощия, а около Слънцето се завърта за 225 денонощия.

   Подобно на меркурий, орбитата на венера е вътрешна за орбитата на Земята, поради това планета не се отклонява от Слънцето на повече от 47 градуса и може да се види вечер на западния небосклон или сутрин на източния. Затова я наричат и Вечерница, и Зорница.

   Изследователските мисии на апаратите Магелан, Венера и Pioneer-Venus показват, че Венера има желязно ядро, заемащо 1/4 от масата на цялата планета. Около ядрото е разположена мантията - силикатна обвивка с дебелина от порядъка на 3300 км. Над мантията се намира кората, която е с средна дебелина от 16 км. Радиолокационните наблюдения показват, че на Венера има множесто вулкани и реки от лава. Релефът на планетата е много сложен и се обяснява с активната вулканична и тектонична дейност.

   Венера е обгърната от плътна атмосфера, атмосферното й налягане е 90 земни атмосфери – почти колкото е налягането в земните океани на дълбочина от 1000 м., а температурата й достига до 475 оС. Атмосферата на Венера е съставена предимно от въглероден двуокис (95%) и 5% примеси от азот, кислород и водни пари. Слоестата облачност, с дебелина до няколко километра и съставени от капчици концентрирана сярна киселина, напълно закриват повърхността на планетата. Плътната атмосфера е причина за изключително силен парников ефект, който предизвиква нагряването на повърхността до 450°С. Всъщност, температурата на повърхността на Венера е по-висока от тази на Меркурий, въпреки, че е отдалечена на почти двойно по-голямо разстояние от Слънцето. В горните области на атмосферата бушуват урагани със скорост до 350 км/час, а на повърхността ветровете са много слаби – едва няколко километра в час.

   Венера има два основни „континента“ заобикалени от обширни равнини. Северният е Ishtar Terra и на него се намира една от най-високите планински вериги — Maxwell Montes, която е с 2 км. по-висока от Еверест. Ishtar Terra е голяма приблизително колкото Австралия. В южното полукълбо е по-голямата Aphrodite Terra, която е приблизително колкото Южна Америка. Между тези континенти има множество широки падини. Забележителностите на повърхността на Венера носят единствено и само имена на жени от историята или митологията. Изключение прави само планината Maxwell Montes.

   Венера, подобно на Меркурий няма естествен спътник.

SunSystem
Sun Mercury Venus Earth Mars Asteroid belt Ceres Asteroid belt Jupiter Saturn Uranus Neptune Pluto Haumea Makemake Eris Kuipert belt, Oort cloud Outer space Outer space Outer space