//

Слънчева система

  HOME

   Уран е газов гигант, седми по ред, трети по размери и четвърти по маса в Слънчевата система. Планетата обикаля Слънцето в елиптична орбита на разстояние 20 AU и за това са й необходими 84 години, а се върти около оста си за 17 часа. Макар масата на Уран да е 14 пъти по-голяма от земната, гравитацията му е почти колкото на Земята.
   Уран и Нептун имат различна вътрешна структура и атмосферен състав от този при Сатурн и Юпитер. Затова те са наречени още „ледени гиганти“. Всъщност планетите са огромни кълба от течности и газове. Атмосферата на Уран съдържа основно водород,  хелий, вода, амоняк и метан. Тя е най-студената атмосфера в Слънчевата система: −225 °C. Облаците в нея са структурирани на слоеве, като по-ниските съдържат вода, а по-високите метан.

   Съставът на Уран е от скали, различни видове лед и малко водород. Уран, както и Нептун, е подобен на вътрешността на Юпитер и Сатурн, но без слоя метализиран водород. Счита се, че Уран има ядро с радиус 2000 км, тежащо колкото Земята и нагрято до 6650оС, авсичко останало около него е с хомогенна структура. Синьозеленият цвят на планетата се предава от метана в атмосферата.

   Една от най-характерните черти на Уран е наклонът на неговата ос на въртене от почти 90 градуса. Поради това в дадени части от нейната орбита един от полюсите е обърнат директно към Слънцето, докато другият остава в постоянна сянка. През останалото време Слънцето изгрява и залязва нормално, а денят там продължава 42 години! В резултат това полюсите получават повече топлина. И независимо от това, температурата на екватора е по-висока. Механизмът на това преразпределение на топлината до момента е неизвестен.

   Центърът на магнитното поле на Уран не съвпада с геометричния център на планетата. То е наклонено под ъгъл от почти 60° спрямо оста на въртене. Полето се поражда близо до повърхността на планетата. Магнитосферата на планетата се усуква вследствие на въртенето ѝ във винтообразна форма. Средата, която поражда самото магнитно поле, обаче, е неизвестна.

   Уран има фини пръстени, съставени от частици с диаметър до 10 метра. Пръстените бяха открити през 1977 г. от Дж. Елиът, Е. Дънам и Д. Минк с помощта на обсерватория Кайпер. Откритието е направено случайно, тъй като основната цел е била изследване на атмосферата на Уран. По-късно през 1986 г. пръстените бяха непосредствено наблюдавани Вояджър 2.

   Уран има 27 известни естествени спътници и всички те носят имената на персонажи от творби на Шекспир и Александър Поуп. Най-големите от тях са Миранда, Ариел, Умбриел, Титания и Оберон. Спътници на Уран са най-малките сред газовите гиганти. Най-големият спътник е Титания, който има радиус едва 789 км или два пъти по-малък от Луната. Ариел е с най-малка възраст, докато Умбриел е най-стар. На Миранда има каньони дълбоки 20 км и многообразие от геоложки особености. Всички спътниците са изградени  основно от лед и скали, като ледът е от амоняк и въглероден диоксид.

SunSystem
Sun Mercury Venus Earth Mars Asteroid belt Ceres Asteroid belt Jupiter Saturn Uranus Neptune Pluto Haumea Makemake Eris Kuipert belt, Oort cloud Outer space Outer space Outer space