//

Слънчева система

  HOME

   Плутон е втората по големина планета-джудже, носеща името на римския бог на подземното царство Плутон и която обикаля около Слънцето за почти 250 години, а се върти около оста си за 6 дни. Планетата обитава един замръзнал, безжизнен свят, който е в близките покрайнините на Слънчевата система.

   До 24 август 2006 г. планетата Плутон се смяташе за деветата планета от Слънчевата система, но поради малките си размери, наклона и ексцентичността на орбитата си, Плутон е разжалван до планета джудже.
    В средата на 20-ти век е установено, че блясъкът на Плутон се променя. Първоначално, се е смятало, че това е период на околоосно въртене, но през 1978 г. се изяснява, че удължаване на образа се дължи на спътник, разположен много близо до планетата. Спътникът е наречен
Харон (по името на митичния лодкар, превозващ душите на умрелите през реката Стикс в царството на мъртвите). Сътникът Харон се намира на разстояние едва 20 000 км от Плутон, има по-малка маса и размери около 1000 км. И тъй като Харон е съизмерим с Плутон, може да се смятат за двойка планети, въртящи се около общ гравитационен център (двойна планета).
   Плутон е не само по-малък и по-лек от всички планети в Слънчевата система, но той дори е и по-малък и по-лек от седем спътници на други планети: Ганимед, Титан, Калисто, Йо, Луната, Европа и Тритон. Плутон обаче е по-голям от малките планетите джуджета в основния астероидния пояс и от всички известни обекти в пояса на Кайпер.
   Масата и диаметърът на Плутон са останали неизвестни дълго време, едва до откриването на Харон. След прилагане на законите на Кеплер е установено, че планетата е с маса 2 хилядни от тази на Земята. Поради голямата си отдалеченост (от 6 до 40 AU) диаметърът на планетата е установен след изобретяването на телескопите с адаптивна оптика и се равнява на 2390 км

   Възможни са три варианта за вътрешния строеж на Плутон. Планетата да е недиференцирана смес от лед и скалисти породи. Плутон да е слоеста „торта“, от замръзнал лед с леки елементи, покриващи скалисто ядро. Третият вариант е Плутон да има течен подповърхностен океан, дълбок 130 км и дебелина на повърхностния лед - 15 км. Но как при температура от -230оС океана се запазва течен? Отговорът е, че енергията не идва от Слънцето, а от приливните сили, действащи между  Харон и Плутон. Въртейки се около общ център те взаимно деформират вътрешните си слоеве при което се отделя топлина.

   Атмосферата на Плутон е в особена динамика. Когато планетата е най-близо до Слънцето или на 1 милиард км от него, азотният и метанов лед частично се топят и създават разредена атмосфера. С отдалечаване сезонната атмосфера отново замръзва.

   През 2005 г. Хъбъл откри още два спътника на Плутон: Никта и Хидра. През 2011 още един - Цербер, а през 2012 - спътника Стикс.

SunSystem
Sun Mercury Venus Earth Mars Asteroid belt Ceres Asteroid belt Jupiter Saturn Uranus Neptune Pluto Haumea Makemake Eris Kuipert belt, Oort cloud Outer space Outer space Outer space