// ')">

Слънчева система

  HOME

   Макемаке е третата по големина сред известнитени планети джуджета в Слънчевата система. Заедно с планетите джуджета Плутон и Хаумея, Макемаке е транснептунова и плутоноидна. Намираща се в средните области от пояса на Кайпер, планетата джудже прави една пълна обиколка около Слънцето за 310 земни години. През 2012 г. тя бе на разстояние от 52 AU* или около 8 милиарда км от Слънцето. Диаметърът ѝ е приблизително три четвърти от този на Плутон и  се равнява на 1450 км. Планетата е с лека деформация, подобна на Хаумея. Доказано е, че на  планетата джудже почти няма атмосфера. Температурата на повърхността е много ниска, около −243 °C, но тя е по-висока спрямо транснептуновите обекти без атмосфера и не е характерна за обекти от тези области. При тези температури се предполага повърхността да е покрита със замръзнал на топчета метан, етан и ледове от азот.

   Изследванията през 2011 г. показали наличие на оскъдна и тънка атмосфера, която е подобна на плутоновата. Сезонната (преходната) атмосфера е съставена от метан и азот, които при отдалечаване на планетата от Слънцето кондензират и замръзват, а с приближаване към него отново се загряват и изпаряват. Наличието на атмосфера и слаба гравитация довежда до непрекъсната загуба на азот и това е механизъм, чрез който планетата губи част от веществото си.

   До 2016 г. не са открити спътници на Макемаке, което я правише уникална след останалите най-големи планети джуджета. Но през 2016 г. телескопа Хъбъл открил спътник, който към момента носи неофициалното името МК2. Той е хиляда пъти по-слабо от Макемаке, има диаметър 160 км и орбитира на 21 000 км разстояние от планетата домакин с период от 12 земни дни.
   Макемаке е била наблюдавана за първи път през март 2005 г. от Майкъл Браун, Чадуик Трухильо и Дейвид Рабиновиц. Официално е призната за планета джудже от Международната Астрономическа Общност през 2008 г., а впоследствие приема името Маке-маке, което е принадлежало на божество, почитано от народа живеещ на Великденските острови.

   Макемаке заема важно място в Слънчевата система, защото заедно с Ерида са едни от обектите, чието откритие кара астрономите да дадат нова дефиниция за малките планети и създаването на групата "планети джуджета".

 

 

 

 

 

 

* AU е Астронимическа Единица за разстояние, равняваща се на разстоянието между Слънцето и Земята, което е около 150 милиона километра.

SunSystem
Sun Mercury Venus Earth Mars Asteroid belt Ceres Asteroid belt Jupiter Saturn Uranus Neptune Pluto Haumea Makemake Eris Kuipert belt, Oort cloud Outer space Outer space Outer space