//

JUPITER

  HOME

   Ганимед* е най-големият спътник в Слънчевата система, с радиус по-голям от този на Меркурий, който е съставен главно от силикатни скали и лед. Повърхността му е ледена кора, плаваща върху течен океан, който я разделя от желязно ядро. На нея се наблюдават два основни типа местности: стари, коио са покрити с многобройни кратери и млади (3 милиарда години) с разломи и хребети. Ганимед е на 1 070 000 км от Юпитер, радиусът му е 10 400 км, с орбитален период 7 d. и 3 h.

   Най-голямите забележителности са равнината Galileo Regio и концентрични хребети, които са остатък от древен кратер. С помощта на телескопа Хъбъл беше установено наличието на кислородна атмосфера, а апарата Галилео откри, че Ганимед е едиственият спътник със собствена магнитосфера.

   Калисто* е вторият по големина естествен спътник на Юпитер и третият в Слънчевата система. Спътникът, покрит с най-много кратери в Слънчевата система, е на разстоянието от 1 883 000 км до Юпитер, радиусът му е 2400 км, а ротацията му и орбиталният му период са еднакви: 16 ч и 16 мин.

   Две от най-големите забележителности на Калисто са кратерът Valhalla (600 км) с пръстеновидни набръчквания 3000 км и серията от кратери Gipul Catena, разположени в права линия. Под повърхността, която е на 4 милиарда години, лежи 105 км дебел лед, а под него има солен океан с дълбочина до 10 км, лежащо над студено каменно ядро. Атмосфера на спътника е съставена от главно от въглероден диоксид. Учените смятат, че тя се поддържа и се увеличава бавно от сублимацията на леда от въглероден диоксид.

   Йо* е най-вътрешният спътник на Юпитер, който се отличава най-активен вулканизъм в Слънчевата система. Причина за това са приливните взаимодействия между Йо, Юпитер, Европа и Ганимед. Йо е и подобен на земеподобните планети: предимно от разтопени силикатни скали, плаващи над 900 км желязно ядро. Йо е на 421 600 км от Юпитер, радиусът й е 1800 км и орбитален период от 1d и 18 h.

   Освен вулкани, на повърхността на Йо има и планински вериги, многобройни езера от разтопена сяра, а също и потоци от разтопена сяра и силикат, дълги стотици километри. Сярата и нейните съединения придават пъстрия вид на Йо, който се усилва от тънката и незначителна атмосфера.

   Европа* е четвъртият по големина естествен спътник на Юпитер. Подобна на земеподобните планети, тя е на 670 900 км от Юпитер, има радиус 1550 км и орбитален период от 3d и 13h.
   Повърхността на Европа е изключително гладка и равна (възвишенията са до 300 м) и е съставена от замръзнали газове. Най-голямата забележимост са тъмните линии, простиращи се по цялата дължина на спътника. Смята се, че това са пукнатини в ледената кора, плаваща върху течния океан, намиращ се отдолу. Друга забележителност са вдъбнатите или изпъкнали кръговите петна. Вероятно те са се образували от издигането на лед с по-висока температура към повърхността.

   Телескопа Хъбъл откри тънка кислородна атмосфера на спътника, а апарата Галилео установи наличие на слабо магнитно поле, създадено от електропроводим материал - най-вероятно солен океан. Предполага се, че в нвго би могъл да съществува живот.

* Ганимед, Калисто, Йо и Европа са едни от многото любовници на Зевс от древногръцката митилогия.

SunSystem
Sun Mercury Venus Earth Mars Asteroid belt Ceres Asteroid belt Jupiter Saturn Uranus Neptune Pluto Haumea Makemake Eris Kuipert belt, Oort cloud Outer space Outer space Outer space