//

Слънчева система

  HOME

   Земята е с форма на геоид, който се върти в пространството около оста си и за това Земята е сплескана откъм полюсите (полярна обиколка 40042 км)  и раздута по екватора (екваториална обиколка 40075 км.). От вътрешни планети (Меркурий, Венера, Земя и МАрс), Земята е най-голяма, с най-висока плътност, с най-висока гравитация по повърхността, с най-силно магнитно поле и с най-бързо орбитално въртене. Средната й плътност е почти колкото на Венера.

   Земята е изградена от земна кора, мантия и ядро, където температурата достига до 5270 оК. Тази висок атемпература се поддържа от радиоактивния разпад на торий, уран и калий. Всъщност ядрото, съставено от никел, желязо и др. леки елементи, е разделено на две части: вътрешно или твърдо - с радиус 1250 км. и външно или течно - с радиус 3500 км. Смята се, че конвекцията във външното ядро заедно с ефекта на Кориолис пораждат магнитното поле на Земята (теория на динамото). Вътрешното ядро има нестабилно магнитно поле. Последни изследвания показват, че то стабилизира магнитното поле на течното ядро и че се върти по-бързо от останалата част на Земята.

   Земната мантия достига до 2890 km дълбочина, което я прави най-дебелият слой в структурата на планетата. Макар налягането в най-дълбоките ѝ части да достига до 1,4 мил. атмосфери, мантията се намира в полу твърдо, деформируемо състояние. Тя се състои главно от силикатни скали, богати най-вече на желязо и магнезий. Бавната конвекцията на мантията позволява пренос на топлина от ядрото към кората и причинява движение на тектоничните пластове.

   Земната кората е дебела от 6 до 80 km. Най-тънката ѝ част е океанска кора, която се състои от гъсти желязно-магнезиеви силикати. Континенталната кора е по-дебела, по-лека и е съставена от натриеви, калиеви и алуминиеви силикати. Границата между кората и мантията се проявява като рязка промяна на скоростта на разпространението на сеизмичните вълни (граница на Мохоровичич).

   Земята има сравнително гъста атмосфера, играеща роля на топлинен буфер. Тя има следните слоеве: тропосфера, стратосфера, мезосфера, термосфера и екзосфера. Съставът на атмосферата е от 78% азот, 21% кислород, 1% аргон и примеси (водни пари, СО2 и др.).

   Температурата в ярдото поражда движение на веществото, генериране на електрични потоци и създаване на магнитно поле с полюси близки до географските, което обгръща Земята с магнитисфера. Магнитосферата предпазва Земята от непрекъстанните атаки на слънчевия вятър, при което търпи силно деформиране и поява на радиационен пояс на Ван Алън. Когато част от плазмата навлезе в атмосфера (до 90км. височина) над радиационните пояси се образуват полярни сияния.

   През 1959 г. Explorer-6 прави първи снимки на Земята, а през 1961 г. Юрий Гагарин първи я обикаля и наблюдава от космоса. През 1972 г. екипажът на Аполо-17 първи снимка на Земата от Луната.

   Земята има един естествен спътник, ЛУНАТА, който се намира на 364 хил. км. от нея. Движи се по елиптична орбита със скорост 1080 км/с. и извършва една обиколка за 29 земни дни. Има бавно околоостно въртене - едно за 27 дни, има изключително оскъдна атмосфера и много слабо магнитно поле. Лунната повърхост е осеяна с множество кратери от вулканична дейност и от астероидни атаки.

SunSystem
Sun Mercury Venus Earth Mars Asteroid belt Ceres Asteroid belt Jupiter Saturn Uranus Neptune Pluto Haumea Makemake Eris Kuipert belt, Oort cloud Outer space Outer space Outer space