//

Слънчева система

  HOME

   Смята се, че астероидите са остатъци от формирането на планетите и поради това те се разглежда като остатък от ранната Слънчева система. Основният астероидният пояс е област, простираща се между орбитите на Марс и Юпитер.  Поради гравитация на Юпитер, в областтта формирането на по-голями тела е било невъзможно и за това тя е останала „обитавана“ само от астероиди. Според друга хипотеза астероидите са остатък от разрушената планета Фаетон.

   Поради образуването си на различно разстояние от Слънцето, астероидите се разделят на три типа: "C", "S" и "M". Тип "C" са най-често срещани и най-древни. Състоят се от глина и силикати. Тези от тип "S" са скалисти и с никел-жезлезен състав, а тези от тип "M" - главно от никел и желязо. До сега на нито един астероид не е наблюдавана атмосфера!
   Макар да е с най-висока концентрация на астероиди, поясът е почти празен, понеже астероидите са разпръснати в огромен обем. Тук най-големият астероид е Церера, около 220 са с размери до 100 км, но са познати още хиляди, а общия им брой се оценява на няколко милиона.
   Астероидният пояс е сравнително активна в астрономическия смисъл на думата среда. Активността се заключава в множество астероидни сбъсъци. В зависимост от скоростите на сбъсак могат да се наблюдават три сценария: а)
при високи скорости и двата астероида да се разпръснат на парчета; б) при умерена скорост – отблъскване и промяна на траекториите; в) при ниски скорости гравитацията ги слепя в нов, по-голям астероид.
   Поради огромните разстояния между астероидите в пояса не съществува опасност за сбъсак с космическите апарати, преминаващи през него. Напротив, апаратите, чиято мисия е изследване на астероиди, трябва внимателно да бъдат насочвани, понеже размерите на астероидите са нищожни в сравнение с тези на планетите. Всъщност общата маса и обем на астероидите в този пояс са по-малки от тези на планетата-джудже Плутон.
   Редица са изследователски мисии отправени към тази част на Слънчевата система. Например: Galileo, Deep Space, Deep Impact, Vega, Stardust и Rosseta. А японският апарат "Хаябуса", който кацна на астероида Itokawa, успешно достави на Земята проби от повърхността му.

SunSystem
Sun Mercury Venus Earth Mars Asteroid belt Ceres Asteroid belt Jupiter Saturn Uranus Neptune Pluto Haumea Makemake Eris Kuipert belt, Oort cloud Outer space Outer space Outer space