HOME

   Червените гиганти са звезди, в чието ядро е привършил запасът от водородно гориво. При тях ядрените реакции на образуване на хелий от водород спират и започва процес на частично изгаряне на хелия. Червените гиганти са много протяжни, имат голяма яркост и се състоят от: ядро, енергоотделящ и лъчеизпускащ слой.

   Температурата в ядрото е много висока - приблизително 40 милиона градуса. В него практически няма водород, тък като той изцяло се е превърнал в хелий. Тази температура обаче е недостатъчна за да започне горенето на хелия и тъй няма енергийни източници, температурата на ядрото остава почти постоянна. Въпреки малките си размери в ядрото е съсредоточена приблизително една четвърт от масата на звездата.

   Около ядро съществува много тънка обвивка енергоотделящ слой, в която протичат термоядрени реакции от въглеродно – азотния цикъл. Дебелината на тази обвивка е малко по-малка от радиуса на ядро и в нея температурата спада рязко от 40 на 25 милиона градуса, а плътността е няколко хиляди пъти по-малка от тази на ядрото.

   Над този слой се намира тънка обвивка, около 10% от радиуса на звездата, където отделящата се в гореописания слой енергия се пренася чрез лъчеизпускане. Горните слоеве на червения гигант, които съдържат почти 70% от масата му се намират в състояние на конвекция. Причината за образуването на толкова обширна конвективна зона е голямата непрозрачност на веществото.