HOME

   Протозвезда е началният стадий от звездната еволюция. Протозвездите се образуват в облаци от звезден газ и прах, в които се съдържат голямо количество водород и хелий. Протозвездата има ядро и газова обвивка с ниска плътност. Постепенно, под влияние на собствената си маса и силата на гравитация, газовата обвивка започва да се свива към ядрото, а в последствие и върти около него. Това продължава, докато температурата в ядрото не се повиши достатъчно и докато в него не започнат термоядрените процеси. През това време протозвездата излъчва лъчиста енергия само в инфрачервения спектър.

   Постепенното падане на обвивката към ядрото кара част от гравитационната му енергия се превръща във вътрешна енергия на ядрото. При което газът, който се намира там, се нагрява и започва да излъчва лъчиста енергия във видимия спектър. От този момент протозвезда е вече формирана.
  
От своя страна лъчистата енергия разпръсква външните останките от протозвездата, издухва голяма част от околния газовия облак и разпръсква отделни газови уплътнения, останали от формирането й. Освен това лъчистата енергия е и регулатор. Тя бясно, светкавично и хаотично се блъска в атомните ядра на газовата обвивка и с това противодейства на гравитацията. Всъщност няколко години са нужни на квант да премине през газовата обвивка, а в открития космос за секунда може да измине почти 300 000 км. Именно задържането на лъчистата енергия в слоевете над ядрото довежда до баланс между нея и гравитацията. Колкото повече гравитацията свива, толкова повече е и отделената лъчиста енергия. Но това е само до определено време.