HOME

   Как се раждат звездите ли? Отговорът се крие в забулените горещи облаци, тайнствено блуждаещи в космическата бездна. Тяхната основна съставка е водорода. Това е най-лекия и най-изобилен химичен елемент във Вселената! В продължение на милиони години водородните облаци се сливат и свиват в нажежени области. И виновникът за това е една добре позната ни сила - силата на гравитацията.

   Всеки колапсиращ (свиващ) облак може да създаде от няколко до стотици хиляди звезди! В началото температурата на облаците е изключително ниска - под -100оС! Но когато гравитацията започне да ги сгъстява, температурата се покачват бавно и постепенно. В продължение на хиляди години в облака се формират сферични области, които в последствие се превръщат във въртящи се наженени газови сфери. Гравитацията продължава уплътняването на слоевете към центъровете (ядрата) на врящите и въртящи се сфери и когато там температурите достигнат 2.0000.000 оС се раждат "протозвезди". След близо 10 млн. години температурата на водородното ядро на протозвездата е достгнало немислимите 18 млн. градуса! Тогава се случва нещо невероятно. В ядрото започва да тлее термоядрен синтез и протозвездата е вече звезда. Термоядреният синтез е процес при който водородните ядра се сливат в хелиеви. При това се отделя неимоверно количество лъчиста енергия, която е основен източник на енергия през целия живот на звездата, осигурявайки й непрестанен поток от топлина и светлина.

   Освободената лъчистата енергия е единствената, която се противопоставя на гравитацията и успява да задържа звездата в равновесие. Произвеждането на светлина и топлина е отличителния белег на звездите.