HOME

   Кафявите джуджета са звезди с маса между 1% и 8% от тази на Слънцето. Те се образуват при гравитационния колапс на звезден прах и газ. Тяхната маса ги нарежда между звездите и планетите, т.е. прекалено малки са за звезди и прекалено големи за планети. Температурата на повърхността им е относително ниска и се колебае в границите от 800 до 2500 градуса по Целзий. Те имат изключително ниска светимост и поради тази причина едва през 1995 г. бе потвърдено съществуването им.

   Маса на кафевите джуджета се оказва недостатъчна за поддържането на продължителен ядрен синтез в ядрото им. В началото на съществуването си те получават енергия от синтеза на деутерий (тежък водород) в хелиеви ядра. Този процес продължава няколко десетки милиона години. След това кафявите джуджета продължават да излъчват слаба инфрачервена светлина поради топлината, образувала в процеса на тяхното бавно гравитационно свиване.